jump to navigation

Trzy poziomy separacji 09/21/2008

Posted by Mikołaj Morzy in Uncategorized.
7 Komentarzy

Tę informację podaję za Donem Reisingerem.

W 1967 roku Stanley Milgram opublikował pracę, w której dowodził, że w ludzkiej sieci społecznej dowolne dwie osoby są od siebie oddalone o co najwyżej sześć węzłów. Teoria Milgrama została nazwana teorią sześciu poziomów separacji, i przez długi czas była przyjmowana za mniej więcej „pewnik”.

Najnowsze badania wykonane we Francji przez giganta telekomunikacyjnego, firmę O2, dowodzą, że we współczesnym świecie być może jesteśmy powiązani przez trzy poziomy separacji. Co prawda, nie jest to stricte naukowe badanie, można też podejrzewać ukryty zamysł PR firmy zlecającej badania, niemniej jednak sam artykuł jest ciekawy i warty uwagi.

Reklamy

Richard Dawkins na konferencji TED 09/21/2008

Posted by Mikołaj Morzy in nauka.
add a comment

Dopiero dziś natrafiłem na wystąpienie R.Dawkinsa na konferencji Technology Entertainment Design (TED). Dawkins mówi tam o ludzkiej perspektywie postrzegania wszechświata i jej konsekwencjach. Bez wątpienia warto poświęcić 22 minuty na posłuchanie wykładu, który jest fascynującą podróżą do sedna nauki.

Dla tych, którzy nigdy z TED nie mieli do czynienia, jest to konferencja organizowana corocznie dla elitarnego grona słuchaczy (bardzo drogie bilety możliwe do uzyskania tylko poprzez zaproszenie). Na szczęście, wszystkie wykłady są dostępne bezpośrednio ze strony konferencji.

Zmiana artykułu 196 k.k. 09/21/2008

Posted by Mikołaj Morzy in Uncategorized.
11 Komentarzy

Dziś coś zupełnie z innej beczki.

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów wystąpiło z apelem o zmianę treści art.196 kodeksu karnego. Artykuł ten dotyczy obrazy uczuć religijnych i jak pokazuje dotychczasowa praktyka, może być wykorzystywany jako narzędzie cenzury. Mimo, że osobiście wolałbym całkowicie usunąć ten artykuł (nie widzę ani jednego sensownego powodu dla którego uczucia religijne miałyby być chronione w szczególny sposób), ale nawet zmiana postulowana przez PSR jest lepsza niż aktualny stan rzeczy.

W skrócie, propozycja PSR polega na zamianie sformułowania

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej…

na sformułowanie 

„Kto, w celu obrazy uczuć religijnych innych osób, znieważa publicznie przedmiot czci religijnej…”

Ta poprawka całkowicie zmienia intencję przepisu. Dzięki poprawce, to na barkach skarżącego leży udowodnienie, że skarżony czyn został popełniony w celu obrazy uczuć religijnych. Innymi słowy, nikt nie będzie mógł złożyć oskarżenia przeciwko filmowi, książce, przedstawieniu teatralnemu, czy wystawie w muzeum, których nigdy nie widział i czytał, ani nigdy nie miał zamiaru obejrzeć i przeczytać.

Aktualnie, projekt przechodzi do fazy drugiej, czyli obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Najlepszym sposobem wsparcia inicjatywy jest przekazanie podpisów pod nią. W tym celu należy wydrukować arkusz do zbierania podpisów i przesłać go na adres:

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
skr. poczt. 91
00-950 Warszawa 1

Darmowe wykłady prosto ze Stanfordu 09/18/2008

Posted by Mikołaj Morzy in Uncategorized.
add a comment

Uniwersytet Stanforda oferuje (za darmo) 10 wykładów z Informatyki do pobrania i wykorzystania. Dostępne materiały obejmują: projekcje wideo, materiały do czytania, zadania oraz testy. Zawartość oferowanych kursów jest praktycznie identyczna z zawartością oferowaną studentkom i studentom Stanforda (usunięto tylko niewielkie fragmenty niedostępne ze względu na ochronę praw autorskich). Oczywiście, Uniwersytet Stanforda to primera division informatyki, więc możliwość skorzystania z tych materiałów jest nie lada gratką. 

Dla nas najbardziej interesujące są wykłady związane z eksploracją danych:

Powrót z dłuuuugiej podróży 09/18/2008

Posted by Mikołaj Morzy in Uncategorized.
11 Komentarzy

No tak, częstotliwość wpisów nieco spadła w przeciągu ostatniego pół roku. A jednym z powodów rozpoczęcia tego blogu miało być wyćwiczenie sumienności i regularności. Ale do rzeczy…

Podstawowym powodem długotrwałej ciszy było poświęcenie 150% wolnego czasu na przygotowywanie rozprawy habilitacyjnej. I teraz, gdzy rozprawa od dwóch tygodni leży w wydawnictwie i czeka na recenzję, mogę głośno odsapnąć. Miesiące poświęcone na przygotowywanie rozprawy były wykańczające. Całkowicie zaniedbałem jakość prowadzonej dydaktyki (za co przepraszam swoje studentki i swoich studentów), niedopilnowałem budowy domu, nie udało mi się sprzedać samochodu, a w czasie krótkich wakacji doprowadzałem Dagmarę do wściekłości klepiąc wieczorami z mozołem kolejne rozdziały.

Gdy tylko podpiszę z wydawnictwem stosowną umowę umożliwiającą mi umieszczenie fragmentów pracy w Internecie, zacznę na tym blogu umieszczać fragmenty rozprawy. Tymczasem, wkrótce rozpoczyna się nowy semestr, więc regularnie zaczną się pojawiać tutaj wpisy związane z eksploracją danych, życiem akademickim, no i ciut prywatnych wycieczek też.  

Na zakończenie, mała wycieczka motywująca do intensywnej pracy (widać, ile jeszcze zostało do zrobienia). Poniżej fragment mojej strony domowej na Politechnice Poznańskiej:

My professional interests include data mining, database systems, and data warehouses. Currently, I’m working on new algorithms for generalized association rule mining, mining of mobile databases and social network analysis, with a special emphasis on reputation and recommender systems. 

My teaching activities include data mining course, database systems and Internet technologies. In the past I’ve tought courses on multimedia and object-oriented database systems, database administration, active databases, data warehouses, and object-oriented programming. 

a teraz Pan Google tłumaczy na mowę Kochanowskiego:

Moje zainteresowania zawodowe obejmują eksploracja danych, systemy baz danych i hurtowni danych. Obecnie jestem w pracy dla nowych algorytmów ogólnych stowarzyszenia zasady górnictwo, wydobycie mobilnych baz danych i analizy sieci społecznych, ze szczególnym naciskiem na reputacji i Polecane systemy. 

Moja działalność dydaktyczną obejmuje oczywiście eksploracja danych, systemy baz danych i technologie internetowe. W przeszłości tought I już na kursach multimedialnych i obiektowych systemów baz danych, zarządzanie bazą danych, aktywnych baz danych, hurtownie danych, Programowanie obiektowe. 

%d blogerów lubi to: